Ankarström..

…Depken och Lejel (reserverar mig för stavningen) är några av de namn som vi droppat under dagens möte med Romantic Sweden. Vi har nämligen fått en forskare knuten till arbetet …

Passion, kärlek och pris

Idag har det projekt jag jobbar för vunnit pris. Sanna Rudling som drivit projektet Romantic Sweden i snart ett år har fått Årets Turismappåd på Upplands länsturism-konferens. Ett pris som …