20130211-213824.jpg

Ankarström..

…Depken och Lejel (reserverar mig för stavningen) är några av de namn som vi droppat under dagens möte med Romantic Sweden. Vi har nämligen fått en forskare knuten till arbetet …

20130208-215214.jpg

Passion, kärlek och pris

Idag har det projekt jag jobbar för vunnit pris. Sanna Rudling som drivit projektet Romantic Sweden i snart ett år har fått Årets Turismappåd på Upplands länsturism-konferens. Ett pris som …