Cultural Creatives

Jag har sedan starten av Wilma&friends kämpat med att beskriva min målgrupp. Och den traditionella demografiska indelningen utifrån ålder, bostadsort eller utbildningsnivå när man gör en målgruppsbeskrivning har aldrig känts …