E-nätslunch i Älvkarleby

Nära

Hur ofta används inte orden nära och närhet i sammanhang då vi beskriver något i positiva ordalag? Hur ofta kommer det inte upp när vi listar vad som är viktigt …

Nystart – nu då?

Wilma&friends – mitt “skötebarn” är sålt. Emeet, som jag och tre ehandelskollegor drivit upp till ett mycket lyckat event är – sålt. Kvar har jag min konsultverksamhet under namnet Passionate …

I am enought

Att styra över sig egen tillvaro och vardag är en stor frihet, men som alltid finns det två sidor av ett mynt, eller flera sidor på en tärning om man …