Nära

Hur ofta används inte orden nära och närhet i sammanhang då vi beskriver något i positiva ordalag?
Hur ofta kommer det inte upp när vi listar vad som är viktigt när man söker en ny bostad. “Nära skola, nära kommunikationer, nära naturen osv.” Hur viktigt är det inte för relationer? Att känna närhet till någon. För spädbarn är det så vitalt så att man riskerar att dö om man inte får tillräckligt med närhet.

E-nätslunch i Älvkarleby
Idag var jag på en företagarlunch här i Älvkarleby och en av lunchdeltagarna, Teo Härén, gjorde en så bra reflektion att jag måste dela med mig av den. För det är precis det här, närhet, som är en av den lilla kommunens stora styrkor. Och precis som Teo trycker på är det så lätt att glömma, ta för givet, att så här är det och så här ska det funka.
Det är något att värdera högt!
(Vårt nätverkande de andra timmarna i månaden gör vi för övrigt i digitala kanaler, via vårt E-nät och den Facebook-grupp vi dialogar i. Inte längre bort än närmsta dator eller smartphone.)

Fördel Älvkarleby