En ny stig ska trampas upp

Webbstrateg

Med en dos glädje, en dos ödmjukhet och en stor dos passion för IT och internet som möjliggörare antar jag från 1 januari utmaningen att jobba som webbstrateg i offentlig verksamhet.
Dvs: “strategiskt och operativt arbeta med utveckling av webbplatser och digital närvaro.”
Min arbetsplats kommer att vara Älvkarleby kommun. Jag kommer dock att ha kvar mitt företag och kan i viss utsträckning fortsatt ta emot föreläsnings- eller utbildningsuppdrag.

Men – framför allt ska jag jobba med och för att kommunen nyttjar webbens möjligheter på ett tillfredställande sätt både för medborgare, företagare, besökare och medarbetare i kommunen.
Ärmarna är uppkavlade!

One thought on “En ny stig ska trampas upp

Comments are closed.