Cultural Creatives

Jag har sedan starten av Wilma&friends kämpat med att beskriva min målgrupp. Och den traditionella demografiska indelningen utifrån ålder, bostadsort eller utbildningsnivå när man gör en målgruppsbeskrivning har aldrig känts klockren att använda.

När jag så för ett tag sedan lyssnade på ett kort föredrag kring Eco-bröllop kom ordet Cultural Creatives upp och den kortfattade beskrivningen jag fick kändes som “spot on”. Här har vi min målgrupp!

Vad är då Cultural Creatives och hur många är de? I Sverige beräknas dessa personer utgöra ca 20-30% av befolkningen.
Deras värderingar utgår ifrån:

 • Ett ekologiskt hållbart samhälle bortom miljörörelser
 • Ett globalt helhetsperspektiv
 • Självförverkligande, altruism, andlighet
 • Social rättvisa och jämlikhet

Deras attityder och beteenden kännetecknas av att de:

 • Tänker explorativt, utforskar och är nyfikna, optimistiska och aktiva
 • Är beredda att betala mer för varor o tjänster om det radikalt förbättrar villkoren för miljön
 • Förkastar blockpolitik och politisk fundamentalism
 • Efterfrågar mer politiskt fokus på ”kvinnofrågor” som barns utbildning och välbefinnande
 • Djupt oroad över planetens problem inklusive exploateringen av människor i fattiga länder, överbefolkning, brist på fungerande ekologiskt hållbara system, skövling av regnskogar, global uppvärmning m.m.
 • Misstror storföretagen och deras kortsiktighet, rovdrift på miljön och vinstmaximering
 • Föredrar ordnad ekonomi, överspenderar sällan. Ointresserad av karriärhets, lyxkonsumtion och statusjakt

Nå återstår “bara” – hur når jag dessa?

Planera uteblommor - DIY
Använd en fruktlåda – måla i din favoritfärg och ställ sommarblommorna i.

Källa: LOHAS Sverige