Baringo Reklam och kommunikation

“Det ska vara roligt…

…att kommunicera i digitala kanaler. Låt oss ha roligt tillsammans!” är ju en av mina paroller. Roligt och tillsammans är verkligen nyckelord för mig i mitt företagande. Mitt företaget heter ju …

En ny stig ska trampas upp

Med en dos glädje, en dos ödmjukhet och en stor dos passion för IT och internet som möjliggörare antar jag från 1 januari utmaningen att jobba som webbstrateg i offentlig …

Hektisk vår

gör att min fortsatta prioritering har varit att inte blogga här till förmån för de uppdrag och utbildningar jag jobbat med under våren.Just nu jobbar jag med att knyta ihop …

Strategisk plan, handlingsplan och SCRUM-vägg

Sjukdomar, planer och GTD

Jahapp, det är bara att konstatera. Bloggutmaningen på 100 dagar har spruckit big time. Sjuk företagare, sjuk son, en bokad semestertripp på sportlovet och väldigt mycket på agendan gör att …